Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

-------mmm
Jaar na
chris-
tus
Ï75U
%66
N E D E R L A K „D S C T I ;E
In XTïr veroovzaakte eène doorbraak in den
Lekd'Jk de overftro'oming: van onderfcheidene
landerijen. Z. H. vvierd dit jaar ook.nog in Fae-
re .en VDsfingen gehuldigd, dqch . werd , weldra
■wegens pngeiteldheid verpligt,, de wateren van
Aken te gebruiken, welke echter geen.goed'ge"
volg hadden, zopdat Z. M naar di^xi.tiaag te^
rugkeerde, alwaar,hij op den 22ften October, in
den ouderdom van ruim 40 jaren , overleed, den
roem nalatende, vau in vele talen en .weten-
fchappen .bedreven, en vredelievend, godsdien-^
llig., verdraagzaam, milddadig en menschlie-
y.end geweest^ te zijn*
. Nog werd in dit jsar, op den Sflen IVTaartj
deii Stadhouder een zoon geboren, die na-
derhand, onder den naam van willém äen
\\ijfcUi2 ^ Erfftadhouder werd; want, zijn va-
geftorven zijnde, volgde hij .hem in al
deszelfs waardigheden op, echter onder voog-
diafchap zijner moeder, totdat hij , 18 jaren
bereikt hebbende, openlijk ingeliuldij^d werd
, ■ ' " . Van
In dit jaar wevd ;te Amßeräam de ^laatfcliappy
tot redding van drenkelingen. OYJ^cïigt,. in
i Europa^ gelijk ook de Maatfchappij van fVet en fchappen
te Haarlem, Vlisfingen en Rotterdam in 1752, 1768,
;'I770. . .Ook. VDUd ^ornelis ploos van ams.tbl de.gc«
heime kunst uit, oiu teckeningeu cij prenten te ^ruk-
ken. . .