Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
la?
zondére vrienden begeven geworden waren. Dit T^ar n»
veroorzaakte «ene algemeene opfchudding, wel- ^^^
ke wij 11 in derzelver bijzonderheden thans niet 1748-
kunnen verhalen, en die door t\isfchenkomst van
den Prins veelal geftild werd ; niet minder ook
was de ontevredenheid over de pachters, waarvan
wij nu ook met een kort woord fpreken willen.
Men had tot nu toe de ontvangst van 's Lands
gemeene middelen aan bijzondere perfonen ver-
pacht of verhuurd: die men dan pachters noem*
de; deze wilde men nu algemeen afgefchaft zien,
daar men meende, dat deze pachters zich ten
koste der gemeenten buitenfporig verrijkten.
Dit gaf een' al^emeenen opftand, welke in/^r/e^-
laffd begon, cn meestal in het plunderen der
pachtershuizen te Amjierdam bellend. Vooral
liep dit tot zulk eene fchrikbarendc hoogte, dat
men verpligt was, aldaar twee der voornaamfte
belhamers uit de Waag te fteken (d. i. uit een
der ramen van de Waag op te hangen).^ De Prins
zelf ftelde eene andere wijze van ontvangst der
middelen voor, welker zoo fpoedige invoering
echter- veel moeite kostjte en almede niet overal
aangenaam was : aan de hier 'en daar geplunder-
de pachters werd naderhand eene fchadevergoe-
ding gegeven.
Hiermede was echter de rust in ons Vaderland
niet hcrüeld; men wilde hu ook eene verandering
in de Redering ie Amfterdam^z^Us verpligtten de
Doelisten door de Bijltjes (.fcheepstimmerlieden van
de LandsvvcrO dc Regering;, om van hare pos-
h a ten