Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ifia N.EDERLANDSCHE
Jaar na werd , waarbij ons Vaderland al de ingenomen®
chris-
tus
vestingen en fiarW^rs-plaatfen, de laatfl-en ech-
1748. ter meestendeels gefloopt, terug ontving.
In dit zelfde jaar werden er ook te Amfler-
dam en elders verrcbeidene pachtershuizen ge-
plunderd, hetgene ten gevolge had, dat de
pachterijen in Holland afgefchaft werden; ook
beftond er in even gemelde flad een aanhang
van lieden, die met de Regering ontevreden
waren i en Doelisten genoemd werden, om-
dat zij in de Kolveniers-doele bijeenkwamen.
Zij zelve noemden zich: ,, Befchermers cn her-
„ fiellers der vrijheid en hunne pogingen,
ftrekkende om fommige ingeflopene misbrui-
ken te weren, baarden veel onrust, en zou-
den ergere gevolgen gehad kunnen hebben,
indien niet dc Prins met de Regering, door
zachte maatregelen, de gemoederen allengs
tot bedaren gebragt had.
Dan, binnen 'slands was dit jaar voor ons
"Vaderland geen jaar van vrede. Het volk wilde
onderfcheidene misbruiken, inzonderheid der
ftedelijke Regeringen, veranderd hebben; de
posterijen droeg men aan den Prins op , alsme-
de de bijzondere ambten, weike tot nu toe door
Burgemeesteren veelal aan zoons, neven en bij-
zon-