Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
la?
den wapenhandel oefenen, terwijl zij eene be-Jaar na
lasting van i ten loo op de bezittingen iiit-!^"^"'
fchreven, den invoer van Franfche waren en het 1747.
verzekeren op Franfche goederen en fchepen,
alsmede den uitvoer van oorlogstuig verboden,
en de koopvaart, zoo veel mogelijk, aanmoe-
digden. De haat tegen de Franfchen was alge-
meen; Engeland, Oostenrijk, de Koning van <Sar-
Idinië en de Staten floten te zamen een verbond,
om 192,000 man op de been, en eene vloot van
ruim veertig fchepen in zee te brengen, en
hiermede den volgenden veldtogt te openen;
doch het verbod der Franfche waren vooral,
waardoor dat Rijk groote, fchade leed, deed
hetzelve meer en meer tot vrede neigen.
, In 1748 werden in Maart de yredes-onderhan- 1748.
delingen te ^liw geteekend, en fchoon de pre-
Vimtnairen of voorafgaande punten reeds op den
Soften geteekend werden, moest zich echter
Maastricht nog op den 6den Mei overgeven,
waarop, weldra een algemeene wapenlUlftand
Ijvolgde.
Ondertusfchen was Z. K. H. den Prins van
l, Oranje op'den Sften Maart een zoon geboren,
die den naam van willem ontving, en door de
sGewesten en voorname fteden, welke als Peters '
i„over hem geftaan hadden, met ruime giften be-
fchonken werd. De vreugde over dezen jong-
Igeborenen was algemeen, te meer nog, toen
^het vredeswerk een' goeden keer nam, en ein-
•delijk op den iSden Octot>er de vrede geteekend
L werd.