Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
NEDER'LANDSC HE
Jaitr in Jen Haag als op andere plaatfen met dc
Tvs^' g^of^t^ï^G hartelijkheid ontvangen.
1747. Natuurlijk moesten in deze hagcheJijke oogen-
blikken de eerfte zorgen van den nieuwen Stad-
houder zich tot de zaken des oorlogs bepalen.
De ,vredesonderhandelingen te Breda werden nu
gehèel afgebroken, en de Franfchen zetteden
hunne overwinningen met hct innemen van Sas
van Gent, Filippine, Jxel en Ter Neuze voort;
terwijl op den iften van Julij de flag bij Lafeïd
voorviel, alwaar de Fraufchen , fchoon ruim ^
zoo veel volks als de Staten verloren hebben-
de, al weder het flagVeld behielden. Kort hier-
na belegerde de Graaf van lowenthal de fter-
ke vesting Bergen op Zoom^ welke hij, na-
dat deze vesting zich gedurende acht weken ^
dapper verdedigd had, waarfchijnlijk door nala- i
tigheid van de v/acht, innam, en deerlijk plun-
derde en verbrandde ; terwijl de Franfchen bij ;
xlit beleg wel 20,000, en de bondgenooten 10,000 '^
man verloren hadden: de nieeste ingezetenen
verlieten de Iftad met de bezetting.
De tijding van dit verlies verwekte eene al- j
gemeene ontfteltenis, en veroorzaakte zelfs op
fommige plaatfen mishandeling van Roomsch-
gezinden. De Staten lieten stlle weerbare inan-
fchappen tusfehen de 16 en 60 jaren opnemen,
waardgelders aanwerven , en de fchutterijcn, in
den
dingen in fommige ft:cden gaan \vy , als van weinig be-«
lang' voor de jeugd 5 kortheidshalve voorbij.