Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
de te arbeiden,' welke dan ook gelukkig totJ^^""
chris*
Hand kwam, en den iSden October te Aken t\js
geteekend werd.
Naauwelijks was- nu de lente des volgenden 1747*
jaars verfchenen, of de Franfche Koning gaf den
Staten kennis, dat hij, hoewel niet tot dadelij-
ke vijandelijkheden gezind, ecliter zijne troe-
pen in ons Land zoude doen rukken, en ter-
ftond vielen deze in Staats - Vlaanderen cn het
land van Kadzand, namen verfcheidene fchanfen ,
in, berenden Sas van Gent, en namen Sluh^
ijzendijk, en de fchanfen htefkenshoek en de P5-
rel in.
Groot was de verlegenheid in deze oogen-
blikken, vooral in Zeeland, alwaar het volk
weldra in oproer geraakte , en nu datgene vor-
derde, wat men reeds lang op onderfcheidene
plaatfen gewenscht had, dat', namelijk, de Prins
tot Stadhouder van Zeeland zoude verkozen
worden. Dit gefchiedde dan ook in April,
waartoe ook Holland, Utrecht en Over'ijsfel i\\
de volgende maand hunne toeftemming gaven.
Eindelijk werd Z. II. zelfs tot Stadhouder en
^apitein-Generaal, en naderhand tut Erfftadhou-
der in de mannelijke en vro-uwelijke linie, aan-
gefteld (*) , wordende Z. H. zoo te Jmßerdam,
! in
C*) De oiiderfchcidcne hierbU voorgevallene opfchud-
diu*