Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
GESCHIEDENIS. la?
Vaderland rerbend, om jaarlijks eeilen onder-Jaar na
iland van gulden voor Sak fen te leveren.
Ondertusfchen was de vrede in Duitichland te 1745.
Dresden herPteld, en frans, Groothertog van
Toskanen f gemaal der Koningin, na den dood
van KAREL Vil, tot Keizer verkozen. Nu, ech- ,
ter, zetteden de Franfchen, onder den dappe-
ren Maarfchalk van Sakfen, hunne overwinnin-
gen in de Nederlanden met des te meer ijver
voort; de kondgenooten wilden wel Doorntk
ontzetten , doch de Maarfchalk had zich te wèl
gelegerd, en hierop, viel de bloedige flag vau
Fontenoy, tot nadeel der bondgenooten, voor,
die hier wel iSyOoo man verloren. Doornik moést
zich overgeven, en G?w/, Brugge ^ Jalst, Ouder
r.aarde , Denderm^. nde, Ofiende en Nieuw-
poort vielen na elkander in 's vijands handen;
terwijl de veidtogt met de inneming van Jth
befloten werd. De rust echter was van geenen
langen duur, daar reeds in Januarij 4es vol-
genden jaars de Maarfchalk van Sakfen op
het onverwachtst Brusfel berende, al\^aar 17
Hollandfche bataljons en twaalf eskadrons paar-
denvolk zich moesten overgeven ; terwijl hij
van de ftad eene brandfchatting van twee mil-
lioenen eischte. Daar het leger door eenen in-
val van den Pretendent in Schotland^ die aldaar
reeds erkend was, en waarom nu al de Engel-
fche cn nog 6000 man Hollandfche hulptroepen
naar Engeland moesten, zeer verzwakt werd,
begon men thaiis wel eonige onderhandelingen
om-