Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1744»

'f 155 NEDERLANDSCHE
1 Janma •weder eene dochter geboren werd, die dei
cf1 ris- . 1 t •
1 TUS naam, van Carolina ontving^ het Luitenant-Ge-
I74S* neraalfchap bij de troepten van den Staat aange-
boden, hetwelk Z. H. echter, als reeds Kapi-
' tein-Generaal in andere Provinciën zijnde, wei-
gerdc.
Tot heden toe had Frankrijk nog den fchijn
van onzijdig te blijven behouden, en Hechts,
onder voorwendfel- van den bondgenoot van
Sakfen en Èetjeren, zijne troepen te velde ge-
zonden; maar nu werd, na den dood van
FLEURY, het Franfche kabinet gcheei en al oor-
logzuchtig, cn verklaarde den oorlog aan Enge-
land cn Oos'.enr'ijk, Nu moesten de Staten dén
"Konin:; van Engeland}, volgens het verbond 9
onderlteunen, en zonden hem tien oorlogsfche-
pen onder den Luitenant-Admiraal Hendrik gra-
ve. Thans vielen de Franfchen terltond in de
Oostenrïjkfche Nederlanden, cn namen fVarneton^
Meenen y IJperen en het fort de Knokks weg,
zoodat de Staten der Koningin op nieuws 2o,coo
man ter hulp moesten zenden, en hunne land-
magt met nog 12.000 man vermeerderden; doch
de Oostenrijkers maakten eene afwending, waar-
door het gevaar van dezen kant minder drin-
gend werd. Ook in dat jaar veroorzaakte de
doorbraak van onderfcheidfene dijken weder eene
aanmerkelijke fchade.
1^45, In 1745 werd er te Warfckau een nieuw vier-
voudig verbond tusfchen Oostenrijk, hngel-.nd^
Sakfen en de Staten gefloten, waarbij zich ons
Va-