Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
vernenr-Generaal valkenier terug ontboden , Jaar na
en de Baron van imhof in zijne plaats aange-
iteld was, wien het gelukte, langzamerhand het 1740,
vertrouwen der Chinezen weder tc winnen.
Nu veroorzaakte de dood van karel VI vele
. onlusten wegens zijne nalatenfchap, waarin Ne-
derland en Groot - Brittanje meenden , dozelve
voor 's Keizers dochter, maria theresia, te
moeten verdedigen; terwijl de opvolger van
-den overledenen Koning frederik II van Pruis-
fen zijne eifchen op Stleztë terftond deed gel-
den, en dit Land met de wapenen veroverde.
In het jaar 174^5 dat wederom door onder-1741.
fcheidene doorbraken van dijken gekenmerkt
■ werd, befloten de Staten de landmagt op nieuws
met 10,000 man te vermeerderen, en maria the-
resia, die nu door zes mogendheden tegelijk
befprongen was, met 840,000 gulden in geld bij
te ftaan. In het volgende jaar werd door hen
(niettegenftaande de vertoogen v^n Frankrijk, dat 1742.
aanbood, de Go stenrijk fche Nederlanden onzijdig te
laten) befloten, nog 20,000 man bij de landmagt
te voegen, eu iu 1743 vonden zij, ondanks de 1743,
tegenkanting van fommige fteden, goed, de Ko- ''
ningin met 20,000 man tc onderfteunen. Deze
echter kwamen te laat in Duitschland, om aan
den flag van Dcttmgen deel te nemen, waarin
de Koning van Engeland zelf eene aanzienlijke
overwinning op de Franfchen behaalde; terwijl
de Koning van Frankrijk over deze hulp der
Staten reeds onvergenoegd was.
Ondertusfchen ha.i men Z. H., wien dit jaar
..we-