Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.

'f 155 nederlandsche
Jaar na de Groot-zegelbewaarder van boetselaar over-
T^s'^' leden. Behalve eene vriichtelooze onderhande-
1737. ling voor een traktaat van koophandel met de
Oostenrï 'jkfche Nederlanden, en de hitldiging van
den Prins als Heer van Breda, viel er in 1737
1738. niets van belang voor; maar in het volgende
jaar werd de wede tusfchen Frankrijk en den
Keizer geteekend; terwijl-zich de Staten in-den
1739' oorlog, welke er in tusfchen Engeland en
Spanje ontftond, onzijdig hielden. ^
1740, Van den, harden winter des jaars 1740 hebt gij
mogelijk, jonge lezer! wel eens hooren fpre-
ken, ten minfte is dezelve bij zeer oude lieden,
die hunne ouders hiervan ileeds hoorden vertel-
len, nog in aandenken; offchoon wij naderhand
nog wel heviger koude gehad hebben. De Zui^-
der-Zee was bezet met ijs, en de menfchen vro-
ren des nachts dood op ftraat; in het begin
van Maart was het ijs in het Haarlemmer-
meer nog wel ao duim dik. Daar nu deze vorst
groote fchade aan de veldgewasfen had toege-
bragt, veroorzaakte dit eene groote duurte en
een algemeen gebrek, vooral van voeder voor
de beesten, waardoor er weder veel oproer
en gemor op onderfcheidene plaatfen ontfton-
den. Ook Helden dit jaar de Staten, vreezende
de onzijdigheid niet te zullen bewaren, op
nieuws zes fehepen en 11,000 man in dienst-
Vooral echter is dit jaar ook bekend door de
groote onhisxen , ie. Batavia v.oorgcvallcn, die
aan^ eene menigte, Chinezen het leven kost-
ten, en welke niet ophielden, da:i nadat dcGou-
vcr-