Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. /I53
derzelve eerst aan den Westkappelfchcn dijk in Jair n»
Zeeland, eiland ïValcheren, en, omtrent een
jaar later, aan den West - Vriefchen dijk bij 1733.
Meaemblik langs de Vriefche kust enzv, zich een
taaije, flijmerige worm, met eenen harden,
fchelpachtigen kop vertoonde , die bijna alle pa-
len doorboorde, en eene aanmerkelijke fchade
veroorzaakte, waartegen toen pieter straat en
rieter van der deuren, door hctaanleggenvan
Iteenen glooijingen enzv., middelen uitvonden.
In het volgende jaar werden er, nieuwe ge-
fchillen over de mtlatenfchap van Koning wil-
lem gevoerd, en de dood van frederik augus-
tus veroorzaakte vele onlusten.
In 1734 begaf zich de Prins met de Kroon-1734,
prinfes van Engeland in den echt, en werd in
onderfcheidene plaatfen, maar vooral,in Vries-
land, met zeer veel plegtigheid ontvangen. Da
Staten wendden nu alle pogingen aan, om dc
oorlogende Mogendheden met elkander te be-
vredigen, zoodat in 1735 reeds het oorlogen al-
gemeen ophield, en incn in 1730 in ons Land 173Ó.
tot het verminderen van hct krijgsvolk befloot.
Vruchteloos liepen onze pogingen, om ook met
den Keizer van Marokko vrede te flaitcn , af;
waarom wij nog eene vloot in de Middelland^
félie Zee moesten houden. Dc Prinfes van Oran-
je beviel nog dit jaar vau eene Prinfes, die ech-
ter terftond overleed, en te Delft werd bijge-
zet; terwijl nog in het laatst van dit jaar
de Raadpenfionaris simon van slingelandt en
Ks de