Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE
^aar na marken zich hier ook bijvoegden; en fchoon dc
chris
tys
17^7
1728.
1729.
Staten, even vóór dit jaar, den vrede met de
Algerijnen gefloten hadden, fcheen het nu, of
dezelve in Europa weder geheel zonde gelloord
worden. Reeds waren er alle toebereidfelen
gemaakt, toen de groote bewerker van deze
ongelukken, de Minister ripperda , (een afge-
vallen Nederlander,) in Spanje in ongenade viel,
en in Frankrijk de voorzigtige fleury , en in
Enge/and de zachtzinnige walpole aan het roer
van Staat kwam, door wier bewerking te Pa-
rijs een verdrag werd geteekend, waarbij, tot onze
vreugde, het octrooi voor dc O. I. Maatfchap-
pij te Oftende voor zeven jaren gefchorst werd.
Even gelijk in het voorgaande jaar eene door-
braak bij Schoonhoven groote fchade veroor~
zaakt had, fleepte nu eene befmettelijke ziekte
vele menfchen weg, zoodat er alleen in Amfier^
dam tusfchen de 7 en 800 menfchen wekelijks
begraven werden.
Te Soisfons werd nn- een congres gehouden,
alwaar de Staten vooral op de [teheele vernieti-
ging der bekende O. I. Maatfchappij wilden aan-
dringen; dan, door de verfchillende gevoelens
der afgevaardigden bleven de zaken langzaam
voortgnan, waar®m dc Staten, gelijk ook de
andere Hanoverfche bondgenooten, in het vol-
gende jaar, te Seville met Spanje een verdrag
floten.
Het aanmerkelijkfte, dat er in de volgende
drie jaren voorviel, was, dat in de beide iaatite
der-