Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. ist
uitgezonden werd, gelukte het, twee Algerijn-i Jaar oa
fche kapers te nemen (*).
In hetzelfde jaar 1722 werd de jonge Effftad-4722.
houder van Vrteüand ook tot dien postinDrj»-
the en Gelderland benoemd.' Tevens rigtte nu
de Keizer te OJiende eene O. I. Maatfchappij
op, welke oprigting door onze Staten en Groot-
Britianje als ftrijdig met de gemaakte verbon-
den werd aangezien; doch niettegenftaande ve-
le vertoogen en het verbod aan Nederlandfche,
Franfche cn Engelfche onderdanen, om inde-
zelve deel te nemen , kwam echter deze Maat-
fchappij tot ftand. Ondertusfchen ging de oor-
log met de Algerijnen voort, en in 1724nam
Kapitein corn, schryver weder een' Algerijn-
fchen kaper, en joeg een' anderen op ftrand, die
zijn eigen fchip'in den brand Hak.
In het daarop volgende jaar floten de Keizer 1725.
en Koning rihipsy v^n Spanje eenige verdragen,
welke bij de Staten, Groot-Brittanje en Frank-
rijk argwaan verwekten. Hierom hielden de
onderhandelingen tc Kamerijk op, en werd er
door Hanover, Frankrijk, Groot-Britfan je en
Pruisfen een verbond gefloten , waartoe dc Sta-
ten niet voor in het volgende jaar, op'voor-
waarde van het affchaffen der O. I. Maatfchap-
pij, toetraden, gelijk in 1727 Zweden en Dene-
mar-
(*) In 1721 deed JACOB ROGGEVRKN zïjn' beroenidcn
togt om dc wereld, ontdekte dc Iloumans-Eilanden en
yele nndere in de Zuid-Zee; hq was de laatlle Neder-
lander tot onzcu tijd toe, die dezen togt beproefde»
K 4