Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
:r
'f 155 NEDERLANDSCHE
jaar "a loogdej. had meirin ons Land, bijzonder in Gro-
TUS n'mgen en Noord-Holland, een' zwaren water-
vloed, waardoor men rekende, dat 14 a 15000
hrrtzen omvergefpoeld, meer dan aooomenfchen ,
ruim 14,000 paarden en horenbeesten, en wel
22,000 varkens en fchapen verdronken waren.
In het volgende jaar werd er tusfchen den
Keizer, Frankrijk en Groot-Br'ittanje een ver-
bond gefloten , waartoe naderhand ook de Sta-
' ten toetraden, en dat het viervoudig verbond
genoemd wordt ^^ terwijl er verder eenige-ge-
fchillen over het Barrière-Traktaat met den
Keizer vereffend werden, en men den jongen Prins
van Oranje tot Stadhouder v;in Gro;//;?^^« verkoos.
Het jaar 1719 leverde niets bijzonders op;
1720. -doch het volgende is bekend door eenen handel
in papieren, welke op voorgewende goederen
^an de Misßsßppi en in de Zuidzee enzv. afge- 'j
geven werden, en die, onder den naam van
Actiehandel, in Frankrijk, Engeland en Neder^
land verfcheidene handelgenootfchappen deed
oprigten. Deze echter gingen fpoedig weder te
nict, en verdienden daarom met regt den naam
van windhandel, waardoor duizende. gegoede
burgers tot den bedelllaf gebragt, en flechts
weinige gelukzoekers fchatrijk werden.
De roofzucht der Algerijnen verpligtte in het
volgende jaar de Staten, om den Vice-Admi-
raal AARENTs met eene vloot naar de AFiddelland-
^fche Zee te zpnden, welke echter hier niets tot ^
derzelver beteugeling uitrigtte; doch den Schout-
bij-Nacht Hendrik grave, die in 1722 hiertoe
uit-