Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
r
I
/
*4t NEDERLANDSCHE
Jiar 1» ^en geplunderd en eenigc onzer West Indifche
bezittingen mede op brandfcbatting gefield had-
171a« den. Dit eene en andere deed dan ook de Sta-
ten tot den vreée overhellen, welke in Jannarij
»713. 1713 geteekend werd; doch, daar men meende,
dat wij meer hadden kunnen eifchen, geen alge-
meen 'genoegen verw ekte. Deze vrede werd in het
H^ii» volgende jaar, waarin Koningin anna ftierf, ea
door den Keurvorst van , ceorge I, op-
gevolgd werd , door den vrede met Spanje ge-
volgd. De Keizer was over deze yerdragen
zeer onvergenoegd , zoodat de onderhandelingea
te jfntwerpen Ovex Barrière-Traktaat, en ovgx
een traktaat van koophandel in de Fereemgde
Nederlanden, vriichtelooa afliepen. In het jaar
Ifi'tS* 1715 hielpen onze Staten reeds den nieuwen Ko-
ning van Engeland eenen aanflag van den Pre-
tendent, die in Schotland geland was, keeren;
terwijl zij, daar lodewijk XIV geftorven was,
cn d® Hertog van Orleans aldaar het regentfchap
waarnam, dezen deden verklaren, den Preten-
dent niet in Frankrijk te zallen dulden. Ook
werd in dit jaar (14 Nov.) eindelijk het traktaat
van- Barrière te Antwerpen tot ftand gebragt,
waarbij dc Gostenrijkfcke Nederlanden als eea
deel des Duitfchen Rijks onder den Keizer kwar
Hien, en, benevens de op Frankrijk's ex
idaatfen, de onvervreemdbare eigendom van het
huis van Oostenrijk werden,, waarvan nimmer
iets aan Frankrijk noch aan eenigen zijtak van
^êstenrijk mogt vallen. Twee vijfde van de 35»coo
man,