Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
trekkelijk de nalatenfchap van willem III, Jaar na
(waarover reeds lang getwist was,) op den I4den
Junij naar den Haag willende gaan, bij het 1711;
overvaren aan den Moerdijk, door het omfi-can
van de fchouw , verdronk , terwijl men zijn lijk
eers-t negen dagen daarna opvischte en te Leeu-
warden begroef. Algemeen werd deze Vorst,
die reeds zoo vele blijken van dapperheid ge-
geven had, betreurd. Hij was naauwelijks 24
jaren oud, eene bedroefde weduwe nalatende,
die op den iften. September van eenen Prins be-
viel , welke de namen van willem karel hendrik
FRiso ontving, en dien wij in het Vervolg ïils
Stadhouder nader zullen leeren kennen.
Ondertusfchen had men te Utrecht op nieuws
vredesonderhandelingen begonnen ; de thans heer-
fchende partij in .Engeland had bewerkt, dat.
Marlborough was afgezet, en de nieuwe En-
gelfche bevelhebber butler had geheime order
ontvangen, zich in geen gevecht te begeven:
dus was de veldtogt des volgenden jaars min- 1712»
der voordeelig. Men nam wel Quesnoy in, doch
oi moest het beleg van Landrech opbreken ; ter-
i| wijl viLLARs, nadat de Engelfchen een' afzon-
i derlijken wapenftilftand gefloten hadden, Miir-
\ chiennes, alwaar de magazijnen van Prins euge-
I Ni^s waren, en kort daarop Douay, Quesnoy en
Bouchain veroverde, ja zelfs in October een*
inval in Zeeland deed, cn de ftad Tholen op
brandfchatting ftelde; terwijl de Franfchen ter
zee St, Jago op een »der Kaap-Ferdijche eilan-^
K 2 den