Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f 155 NEDERLANDSCHE
Ja«r m^^ gebragt, zoodat hij, met het begin des vol-
cHRis- genden jaars, deze voorflagen dringend herhaal-
'itj s
ï^oy. de. Men deed nu echter zulke groote vorde-
ringen, dat hij meende dezelve niet te kun-
nen aannemen, v/aarom dan de veldtogt op
nieuws begon, waarbij Doornik en het kasteel,
' en kort daarna, nadat de bloedige flag bij Mal"
plaquet (») (voor den bloedigflen van dezen oor-
log gehouden,) ook door de bondgenooten, ten
koste van 55000 man, gewonnen v^d^i. Bergen
in Henegouwen vernieesterd werden. Op nieuws
werkte men nu aan den vrede te Qeertruidenberg;
doch men kon het niet eens worden , en dus
werdén de onderhandelingen inde maand Junij van
1710, 17XC weder afgebroken (t) en de veldtogt be-
gonnen, in welken Douay, Bethune, St, f^enant
en Jire (thans alle in Frankrijk gelegen) wer-
.^en ingenomen. In het volgende jaar begonnen
de Franfchen en Engelfchen, in wier Land eene
omwenteling had plaats gehad, afzonderlijkover
den vrede te handelen, onderwijl de veldtogt
in de Nederlanden weder geopend was, en de
Hertog van marlborough de flad Boachain (J)
belegerde cn innam. Ongelukkig was voor ons
Vaderland in het jaar 1711 de dood van joan
WILLEM HENDRIK i'Risowclke ovcr zaken, be-
' trek-
(*) Een Fransch dorp, Departement van het Noorden,
Ct) Staten kregen, by die gelegenheid, van den
Keizer den titel van Hoogmogende Heeren»
(§) Franfche flad, Departement van het Noorden.