Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r>
14a N E D ERLANDSCriE
Jaar na marlborough veroverde weldra Bonn op detl
• Cl"* RIS»
Yus keurvorst van Keu.'et: (den trouwen bondgenoot
1703, der Franichen); terwijl de Pruifen Rkïjnberk
en GeUt?r iniiamen. De linie der franfcheo iu
.ylaar.der n werd bemagtigd ; dï ch de Generaal
OBD.4M, bij Lk.ren door den franfchen Generaal
BOurrLERS overvallen zijnde, werd verpligt
naar- Breda terug te trekken. Vervolgens werd
de veldtogt met het veroveren van lluy ewLbn-
burg befloten. Ter zee was er dit jaar nieta
van belang voorgevallen, behalve dat het den
Franfchen "gelukt was eenige koopvaardijfche-
pen te verilrN-oijen , en eenige hüri gtuizen te
Tcrnielen, waarbij zij de oorlogsfchepen, die.
tot geleide dienden, verward, en den dapperen
zee-Kapitein roemervlak doodeïijk gekwetst
laadden
^^ vorderingen, welke echter de Franfchen
in Dmtschland eer/iaakc haddf^n, verpligiten de
bond^cnoot«n, in 1704 de grootile magi daar-
heen te trekken. Prins euoentus verliet dus
Italië, en marlborouoh Ae Nederlanden , aUvaar
nu niets voorviel, dau dat oüwerkerk , die'de
Franfchen tot geenen veldfiag ko,nd(d bewegen ,
vruchteloos Brugge en Na'n?n b>Mn';ardeerde , ea
aldaar vele fchade veroorzaakte, koopende Brug^
ge de verdere b^fchadi^ing voor 6 tonnen gouds
af Thans viel in Duit<clilj}id de flag bij fJoch-
Jïadt voor, waar de^Prins eugenius en de Her-
tot; van marlborough eene bbjcdige, maar
roemrijke overwinning bevochten, en het Frm-
fcjjö
BH