Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
beeren eli bijna de geheele veerkracht in zijne J^^^r n*
rtegering verloren had, en ohzè bondgenootert
den Keizer, deh dapperen overwinnaar der Tur- 1702.
kén, Prins eugenius van Savoije, cn de Engel-
fchen den beroemden Iiertog van Marlbourough ^
aän het hoofd hadden; terwijl het bevel over
ons leger aan den Heer van Ouderkerk, den
Graaf Van Jthlone, den vestingbouw kundigé
koeiïoorn en den dapperen Vorst joan Willem:
Fkiso was toevertrouwd.
Reeds V^6ór de oorlogsverklaring hadden de
Fi'anfchen een' vergeeffchen aanflag op Ntjme^
gen gemaakt; weldra gingen, na dezelve, Fen-
to , Keizerswaurd, Stevenswaard, Roermond, Luik
en verfcheidene lieden aan deh Rijn, waaronder
vool-al Landau, aan de zijde dei* bortdgenooten
over. De Franfchen namen flechts Trier cn
Säärbiruck; daarentegen gelukte het der ver-
e'enigde vloten, de Spaanfche zilvervloot, in de
haVén van f^^os {*), deels te veroveren, deels
té verbrande:!, fchoon de fchade hiervan ge-
deeltelijk o'.5 Nedcrlandfcne kooplieden neder-
k'wam, die hierover ontevreden waren, gelijk
in het volgende jaar, zoo hier als in Engeland,
alle geméenfchap met Frankrijk en Engeland wtv-
boden werd.
0e Franfchen openden reeds vroeg dezen
veldtogt en behaalden eenig voordëel; doch
iilARL-
O ïiciiö Spaanfche havén hj Amerika,
f703,