Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
l4^ NEDERLANDSCHE
^nar na beginnen, toen Koning willem, die reeds lang
xiij fnkkelde, op ae jagt yan zijn paard Hortende,
zijn lleutelljeen brak; en fchoon dit wel genas,
had het echter op den zwakken Haat van 's Kq-
nings gezondheid zulk een' invloed, dat hij
veertien dagen daarna overleed , den roem van
dapper- en ftandvastigheid, die echtcr wel eens
in hardnekkigheid ontaardde, en van gezette
Godsdienftigheid, nalatende: terwijl hij met de
meeste Europefchc talen bekend, en in de Staat-
kunde der onderfcheidene Hoven zeer ervaren
was.
Koning willem had vóór zijnen dood gaarne
gezien, dat men, daar hij kinderloos Itierf, zij-
nen neef en erfgenaam joan willem friso ,
Stadhouder van Friesland en Groningen, tot zij-
nen opvolger had benoemd; dan de-Staten had-
den hiernaar niet willen hooren, en verkozen
nu, ook liever de ftadhouderlooze regering, aan
welker hoofd de Raadpenfionaris heinsiüs werd
geüeld. Dit had wel eenige opfchuddingen en
onecnigheden , vooral in Gelderland, Overijsfel,
Zeeland en te Amersfoort, benevens eenige ver-
anderingen in de regering, ten gevolge; doch
wfldra werd.de eendragt herrteld, en ook de
twisten van binnen deden geen het minfte na-
deel naar buiten. De Staten, die voor de vlei-
jcufie taal van eenen lodewijk doof waren, ver-
klaaiden hem op den 8ften Mei den oorlog, en
de veldtogt werd onder de fchoonfie vooruit-
zigt^-n geopend, daar lodewijk zijne beste veld-
hcc-