Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. , 13$
veinzende in het mede door hem geflotene ver-Jaar na
drag van verdeeling volkomen'genoegen tc ne-
men, bewerkte bij den zwakke^ en weinig 1700,
doorzigt hebbende Koning van Spanje een twee-
de testament, geheel ton vgo/deele van dcii
tweeden zoon des Daüphins, hetwelk door den
kort daarop gevolgden dood van' karel II be-
vestigd, en door lodewijk, ondanks zijne af-
gelegde ' gelofte en ilellige verzekeringen, gre-
tig aangenomen werd. Hierop haalde men dan
ook den-genoemden zoon des Dauphins in Sprok-
kelmaand des volgenden jaars te Madrid ah Ko- 170U
ning in; terwijl hij als zoodanig onder den naam
van FILIPS V gehuldigd werd. D^iar nu d-c Sta-
ten eenigen tijd drsalden met dezen Koning te
■ erkennen, begon Frankrijk weldra de ücrkten
in de Spaanfche Nederlanden te bezetten, en
zich door verdragen met andere Vorften te ver-
fterken; gelijk ook Csdix en de Spaanfche be-
zittingen in de M^est-ïndién door Frankrijk be-
zet werden. Hierbij kwam nu nog, dat de ver-
drevene Koning v^^n Evgeland, jakob II, in Sep-
tember dezes jaars overleed, en Frankrijk nu
den zoogenoemden pretendent als Koning van
ingeland erkende. Dit werd tcrfiond als eene
vredebreuk aangezien, cn Koning willem én
de Staten riepen hunne afgezanten terug, ter-
wijl mcu met Denemarken, Pruisfen en den Kei-
zer een verbond fioot; doch dit jaar liep zon-
der eigenlijke vredebreuk af. In 170a echter j^q^.
was men b^na g«he'él gereed om dén oorlog te
be^