Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H I E P E N I S. X37
puropa te bevorderen. Dewijl men nu voor
geiieele iixrigcingen van Frankrijk vreesde, be-r ^^s
werkte men een' vrede tusfchen Oostenrijk en dQ lögj.
Porte , welke , door bemiddeling v^n Engeland en
de Staten, in Januarij des volgenden jaar?, te
Carlowitz gefloten werd , en waardoor dus deze
Mogendheid de handen ruimer kreeg. Onder de- *
zelfde bemiddeling floten ook RxtUand, Polen eft
f^enetié'een' voordeeligen vrede met de Turken^
en alzoo was , nog vóór het einde dezer eeuw ^
de vrede in geheel Europa herfteld.
Bij het einde van deze eeuw zien wij ons Va-
derland door WILLEM III van den rand des af-
gronds weder geheel verlost, doch de zcemagt
reeds aan het verminderen. De fabrijken wa-
ren, vooral door de aankomst der Franfche vlug- ,
telingen, tot cene aanzienlijke hoogte gebragtj;
de koophandel had door den naijver der nabu-
ren veel geleden, en was, wel is waar , niet verr
der uitgebreid, maar had zich echter , vooj-al
dobr de gewigtige volkplantingen in Oost- en
fFest'Indiën ^ ÜSLSLude gehouden. Immers, in Jzié'
bezaten wij nu Batavia, Banda , Timor, Terna-
te (dat in i6èo cijnsbaar werd) , Tidor (waar dQ
Koningen door de Compagnie aangefteid wer-
den), Macasfar, Malacca en Ceylon^ terwijl
wij op Celebjc, dat iöó7 aan de oppermagt
der Maatfcaappij kwam, Borneo, Sumatra, Jra~
can ^ Pegu, S'ian, Tonquin, China, Japan, Ben-
gale, Coromandel, Malabar^ Surc^Ue, Basfart^
eu Mocca in Jrabië handel dreven, eu hicrtioQr
l5 al