Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 ^N E D E R l. A N D S C H E
Jaar Jndtën de rijke ftad Carthagenay innamen, epwij
TUS ' koopvaardijvloot verloren. De vredp werd
op den aoften September gefloten, bij welken
de Franfchen bijna alle veroverde plaatfen we-
der terug gaven, Koning willem als zoodanig
erkenden, en met den Staat eeii voordeelig ver-
drag van koophandel en zeevaart floten. Onder-
tusfchen werd in dit zelfde jaar ons VaderJ^ind
door eenen merkwaardigen man bezpcht, nanie-
lijk door peter I, Keizer van Ruslané ^ die al-
leen om zijne onderdanen meerder te kunnen
befchaven, en dus zijn Land gelukkiger te ma-
ken, op reis ging, in öns Vaderland kwam,
aldaar te Zaandam, waar hij pnder den naam
van Pteterbaéts bekend was , alsmede op de
werf der O, I. Maatfchappij te Jmßerdam y hpt
fcheepstimmeren leerde, vervolgens zich pok
jiog in Engeland in deze kunst ging oefenen, ea .
daarna in zijn Rijk, wegens aldaar-^ntfl;ane on-
lusten, terug geroepen werd. Deze groote man
is wel waardig , dat gij u nader met zijne le-
vensgefchiedcnis bekend maakt, dan wij hier
doen kunnen.
1698. In 1698 werd er in den Haag een verdrag
geteekend tusfchen ons' Vaderland , Frankrijk
en Groot-BrUtanje, omtrent de verdeeling der
Spaanfche Nederlanden na den dood van karel
II; terwijl tevens onze Staten en Groot-Brittan-
je de vorige traktaten met Zweden vernicuvy-
den, en befloten elkanders rogten en bezittingen
tc handhaven, en den algemeenen vrede van
Eu-