Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5
GESCHIEDENIS. la?
door ons veroverd, en hierdoor de Frcnfche J®^*"
handel vernield. tus
Behalve eenige binnenlandrche onlnsten en het
overlijden van Prins hendrik Casimir en des-
zelfs moeder, viel er in het volgende jaar niets
van belang voor, dan het ontdekken van een
mislukt ^ verraad tegen het leven van Koning
WILLEM; om hetzelve tc wreken , deden de bond-
genooten de Franfche magazijnen en een groot
aantal barakken en burgerwoningen te Ghet (*)
verbranden , en tevens Calais en eenige andere
plaatfen van den zeekant befchieten. Te lande
echter werden de beide legers door gebrek aan
geld belet iets gewigtigs te ondernemen, en
men begon van beide zijden naar den vrede te
wenfchen , waarbij Frc^nkrijk vooral belang had,
daar de Koning in ftilte het voorvutzigt op den
Spaanfchen rroon , welke door den ziekclijken en
zwakken karel II bezeten werd, koesterde.
Men begon alzoo in 1697 op het huis te R^js^
vifijk (fj de vredesonderhandelingen, go^iurcnde
welke er niets anders belangrijks voorviel, dan
dat de Franfchen nog Ath (j), en in de IFest-
In-
C*) Ecne Fran'che flad in liet tegenwoordig Dci:arte-
ment der Ardeunes, aan de Maas»
Ct) Dit huis is reeds- hing gefloopt, maar dOor den
luaElleu Stadhouder willch V op deze plaats eeu ^e.-
denktceken opgerigt.
(§) Eene Nedtvlandfche ftad, Prov. Henegouwen, Ar-
rondisfcmcnt Doorniks
i 14