Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
nie; doch de Graaf van tilly werd door den Jaar
Hertog van Luxemburg geflagen , en kort daar- ^us
na Huy door hem ingenomen. Vooral was deze iÖ9S»
veldtogt voor ons treffend door den flag van
Landen en Neerwinden (*), waarbij Koning Wil-
lem , fchoon.de overmagt der vijanden kennen-
de, niet wilde terug- trekken, en de onzen,
fchoon zij eerst te Landen den vijand ieden,
wijken, vervolgens vlngtten, en 60 flukken,
9 mortieren, do flandaarden , aa vaandels en 2000
gevangenen verloren.De vijand echter aal niet
minder groot verlies ondergaan hebben, daar hij
van de gelegeqheid, om zijne overwinning in
Brahand voort tc zetten, geen gebruik maakte,
maar zich met het nemen van Charleroi tevradeii
hield. Ook ter zee \Varen wij niet gelukkig : op
de Spaanfche kust vochten de Kapiteins schrij-
ver en van der poel, en moesten vpor de over-
magt bukken : hoewel de Franfche Admiraal den
eerstgenoemden , na de verovering van zijn
fchip, vroeg, of hij een mensch, dan wel een
duivel was. Kort hierop vielen er wel 30 koop-
vaardijfchepen, en niet lang daarna ruim zoo
veel Groenlandvaarders, den vijand irr handenj^
terwijl de kapers van Sf. Malo (welke ftad de
'bondgenooten , zonder veel fchade te doen,
vier dagen lieten bombarderen) aan onze koop-
C*) llcide Ncdcrhvidfcbe planten ii dc tegenwoordige
Trov. Luik, Arrondisfcmcnt Uuy, J uur van elkander
gelciicn,
Ï3