Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f 155 NEDERLANDSCHE
Jaar na ondergeftoken had, om alzoo den Prins van de.
T™^' troonsopvolging te verwijderen.
IÖS8, De Prins, dien nu weder twèe Ieren van het;
leven hadden willen beroven, hetgeen echter'
mislukte,.draalde nu niet meer, vooral daar Frank^
rijk een' nieuwen en wreeden inval in Duitsch-^-
land deed, cn omdat, zoo deze inval gelukte, eni
de zaken in Engeland '^oo voortgingen, het Va-
derland zeker verloren was. In Engeland fchafte.
de Koning ook, buiten toellemming van het
Parlement, de wetten tegen de Room^chgezin-r
den af, hetgeen maer en meer ongenoegen gaf,
waardoor het getergde volk naar hulp uitzag,'
en het oog op den Prins en de Prinfes van-
Oranje wierp, Amllerdam en het geheele Land,
.overtuigd van de noodzakelijkheid, weike er,;
bettond, wilden alles bijbrengen, en binnen
weinige dagen waren er vier millioenen guldens
gereed. Thans werd de vloot uitgerust en het
leger bijeen gebragt, zonder dht de Koning van
Engeland eenig kwaad vermoeden koesterde;
zelfs weigerde hij, tot ons geluk, de hulp,
welke Frankrijk hem aanbood. De Staten en de
Prins gaven aan de vreemde gezanten reden
van hunne ondernemingen. In October ging de
Prins op eene vloot van 600 transportfchepen,
(denk eens welk ei^n getal!) met meer dan i4,oco
man, in zee, doch werd door ftorm terug ge-
dreven. Nu was het plan ontdekt, en alzoo d^
zaak veel moeijelijke-; echter werd de vloot
fpoedig herfteld, liep den uden November weder in
zee.