Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lia ipederlandsciie
Jflïir na vergeefs hem tot betere gedachten trachtten te
Tus^" brengen. In Flaanderen eischte hij onderfchei-
1681. dene ftfiden, en blokkeerde, om zijnen eifchen
kracht bij te zetten, zelfs Luxemburg, Men
ging dns weder een verbond van verdediging
met Zyjeden aan , tot hetwelk men tc vergeefs
00IÏ: Engeland zocht over te halen , doch waar-
toe in het volgende jaar Spanje en de Duitfche
iö8a. Keizer toetraden. Intusfohen bleef Frankrijk
allt^rhande willekeur plegen, en fchoon het in
uil jaar Luxemburg wel verlaten, had , vielen zij
1683. In 1683, juist toen de Duitfche Keizer, door
dc}3 inval der Turken, (die de Franfche Koning
mc'.t geld onderfteunde,) tot alte hulp buiten ftaat
W2.8, weder in Vlaanderen^ en veroverden, on-
der betuiging, dat zij geenen oorlog voerden noch
•voeren wilden^ Kortrijk en Dhxmu)den^ verbrand-
den de vooruaamlie Vlaamfche dorpen , en ver-
lletiin Luxemburg, welke Had zij, fchoon te
verijeefs, op het hevigst befchoten. Nu be-
trokken zij de winterkwartieren , terwijl
je j om zulk eene fchcnding van het regt der
volken, thans wel verpligt was den oorlog te
ver:«laren; en daar nu, door de vorderingen der
Franfchen, ons Land bijzonder in gevaar kwam.
Helde de Prins voor, ons öp nieuws ió,coo man
troepen aan te werven, waartegen echter
ßer iam zich verzettede, hetgene aanleidiifg
tot zeer hoogö gefchillen gaf, offchoon het
voofftel doorging. De werving echter werd
eerf/t uit gefteld, en daar er naderhand met
Frunk»