Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c
geschiedenis lay^
ter hulpe van Denemarhen^ tegen Z^^dmv^W^^
uitgerust, behaalde op de Zweden een© voor*- ^^^
treffelijke overwinning; daar In den tweoden 167*3.
zeeflag de Zweedfche Admiraal met een- fcbJp
van 131 ftukken en iioo man in de lucht vloog,
en de vlugtende Zweden tot onder QoUtlané en
Schonen vervolgd werden; terwijl de bondge-
nooten Gothland en eenig© plaatfen in Schone»
■wegnamen.
De vredesonderhandelingen gingen ondertns-
fchen zeer traag voort; de Franfchen verover-
den in den volgenden veldtogt al fpoedig Fa-
hnciennes, Chan^ral of Kamarljk, 'en beleger-
^ den St, Omer, dat na den ongelukkïgen flag
bij Mont'Casfel, zoowel als St. GiAilain ^ mede
veroverd werd, terwijl de Prins te vergeefs
J Charleroi belegerde. Even zoo ongelukkig wa-
j ren wij in kFest-Indien, alwaar, na een' hard-
i nekkigen flag, waarin de Commandeur bïwke»
met nog verCcheidene anderen fncuveldcn , het
eiland Tabago aan de Franfchen, die reeds te
voren in Zutd-Jmeriha eenige onzer fterkten buit
hadden, overging: gelijk deze vijand, tegén de
bepaalde vrijheid der wcderzijdfch© visfcherij,
eenige walvischvangers genomen , verbrand of
op zwaar rantfoen geTleld had. Hierbij kwa-
men nu op nieuws bf;inenlandfciie verdeeldhe-
den, waarmede wij u echter niet zullen ophou-
den. Liever willen wij u mededeelen, dat de
J Staat eenij^e verademing ontving, zoo door de
ov&rwinninii, welke de vcrecni^de Deenfche en
H 4 Nc-
y