Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. «7
de Admiraliteit hierop wel opmerkzaam; doch Jwr nft
men gaf hem een koel antwoord, en de groote
man, die zijn lot wel vooruitzag, gehoorzaam-1676»
de, zonder zich door ligchaamspijnen of de
Hechte uitrusting van zijn eigen fchip te laten
wederhoudbn. In Stcilie gekomen, werkte hij
nog teu voordeele van eenige onfchuldige Her-
vormde predikanten , die om het geloof naar
de galeijen gebannen waren. Een eerfte zeeflag
tegen den grooten Franfchen zeeheld was hevig,
doch befliste niets , en daar die kans te ongelijk
was, befloot de ruiter weder terug te keeren;
dan hij kreeg tegenbevel, en keerde naar iVa-
peh y alwaar hij 16 Lutherfche en Hervormde
; leeraars verloste./Nu ftevende'hij weder naar
J Sicilië ^ vereenigde zich met de Spaanfche vloot,
en leverde, in het gezigt van den Etna^ een'he-
vigen flag, waarin de Spanjaarden hem bijna ge-
heel alleen lieten. Hier nam een kogel het
voorfte gedeelte van zijn' linkervoet weg, ter-
wijl hij echter nict ophiQld de zijnen aan ta
moedigen, hun toeroepende: ,, Houdt moed^
„ mijne kinderen! houdt moedi zoo moet men doen
„om de zege te bevechtenj*\ En Waarlijk, er
werd eene volkomene zege bevochten; maar
eene zege,, welke voor een' te grooten prijs ge-
kocht wer5; want de ruiter, in de haven van
Syracufa binnen geloopcn zijnde, ovcrliceci al-
daar aan zijne wonde op den spften April, in
den oildcrdom van Ó9 jaren , i maand cn 5 da-
'gen, in tegenwoordigheid vau dc meeste hooge
• H 3 of-