Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02
NEDERLANDSCHE
■Jaar narde Prins door de kinderziekte werd aaflgetast;
Tus^^" doch kort daarna hiervan herfteld zijndè*tracht-
16^3, te hij terftond Limburg te ontzetten. Toen dit
echter mislukt was, overmeesterde, hij ßinch;
■terwijl er verder door dè legers niets werd uit-
gevoerd. De Staten verklaarden den oorlog aan
•Zweden, dat zich nu geheel voor"Frdrw^r/j^fe ver-
klaard liad. ' In November werden HoUand cn
'Friesland door eénen verfchrikkelijken water-
vloed geteisterd, waardoor onderfcheidene dij-
ken doorbraken , en het water zelfs te Jmßer-
dam' tot vóór de Waag op den Dam ftond.
»
1576. ' Terwijl men zich toen te- I^ijmegen nog met
'het twisten over de volmagten bezig hield,
' werd de veldtogt vaiT 1676 door de Franfchen
-geopend met het beleg van Conde', dat in zes
"dagen overging. Hierna belegerden zij Bouchain
in HenegouvJen, hetwelk de bondgenooten te
vergeefs trachtten te ontzetten, waarop de Prins
het beleg vóór Maastricht begon, dat hij ech-
ter, daar menig foldaat door ziekte was pmge-
komen, verpligt werd op te breken; en hier-
mede liep de. veldtogt voor dit jaar ten einde;
maar wij moesten nog een zeer treffend ver-
lies ondergaan. , De Admiraal de ruiter was in
■ den jare 1Ó75 ter hulpe van S[:anje naar de Mid*
óHlandfche Zee gezonden , ten einde eenen op-
ftand in Sicilië tc dempen. Ongelukkig had men
hem eene te kleine magt medegegeven , om de
veel grootere magt der Franfchen in de Middel-
landfche Zee te kunnen wcdcrftaan; hij maakte
de