Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 NEDERLANDSCHE
JÄÄT Ti« wij echter misten Hechts één fchip , doch be-
trearden de dappere Vice-Admiraals jan de lief-
iCij^ DE en iZAAtt 6WEERTS, bcncvcns de JKapiteins
VAN GELDER, swEERTs, visscHER cn anderen.
N.U zag Engeland^ hóe weinig het op de onzen
kon winnen; het Parlement en de Engelfche on^
derdanen verlangden naar een' vrede, welke
dan ook, door bemiddeling van den Spaanfcben
1/574« gezant, in Febrnarij 1674 te geflo-
ten werd, waarbij ons, tegen erkenning van het
regt der vlag in de Európefche zeeën, en beta- j
ling ven twee millioenen gulden in den tijd van
S jaren, de gewfgiige haven Tr'mconomale op
Ceylon en het eiland Tabago in de PFesc-Indiè'n |
werd terug gegeven. 'Spoedig volgde nu ook de
vrede met Munßer en Keulen-^ terwijl, uit hoof-
de van de aanhoudend buitenfporige eifchen der
Franfchen, do vredehandel te Keulen afgebro-
ken werd.
Ondertusfchen ging onze Staat een verbond
met Denemarken j Brunswijk, Lüneburgs Osna-
brug en Brandenburg aan, waardoor terftond
ons leger met 32,000 Duitfchers cn iö,ooo Dee~
nen .kou vermeerdert worden, hetgeen veroor-
zaakte, dat de Franfchen alles, wat zij Bog be-
zet hielden , zelfs de Eeulfche en Kleeffche fte-
den, behalve echter Maastricitt en GröVö, ver-
lieten.
De Prins nu tot Kertog van Gelder en Graaf
van Zatpken benoemd zijnde , wees dit op raai
van vele Gewesten van de hand, en werd hier-
op