Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
i
JI2 N E D E R L A -N D S C H E
>
Jaar na vieed ontruimen. TVoerden moest voor 15 of
' Jö,ccc, en Utrecht voor*450,000 gulden de pluu-
j Lo
1673. dering' nfkoopen , waarvoor zij gijzelaars medc-
nanren ; terwijl zij verfcheidene dorpen in den
brand itaken. Vóór het einde dezes jaars wa-
•j-en Utrecht^ dc bezette plaatfen in Holland en
op de yeluvve, benevens een gedeelte van Ovér'
■ Ipfeï cn Drenthe^ outruimd.
Ter zee had de ruite» dit jaar onzen roem op
nieuws gehandhaaPd ; reeds in Junij waren er
twee zeegevechten geleverd, in het eerfte van
welke de Franfche en Engelfche vloot meer dan
écna zoo llerk was als de onze, en hetDE ruiter.
, cchter geluï-.te, een groot aantal der vijandelij- ^
ke ichepch af tefnijdcn. Hij vervolgde ecliter de-
zelve iiiv't; omdat hij tromp, die zich nu weder
bij ds vloot bevond, en den Prins, die zelf op
dc -vloot was gékomep, cn zich met hem verzoend
had, dewijl hij in grooten nood was, wildebijftaan.
^ Zoodra hij de ruiter zag aankomen , riep hij
zijn volk toe: Mannen! daar Is beste'^^adr^
' dtè, komt ons helpen; ïk zal hem ook met veria-
zoo lang jk adjm kan fcheppen '*'' (*) Bij
^ dezen flag verloren de vijanden fchepen, cn j
' / wij ■
,1
Ton einde'u ccn clcnlvbecld tc gcven_ van den ^
echMii voudcn xeemansflül d(?zcs Adnn'iMuls, geven wg
u hij:i' den brief, welken hy daags na dezen ilag aan
zijne zuster fcbreef; ,,
Beminde Sus ter l ,
Gisteren Jiehlen "ivy den dans aangegaen, en hen ^
' 'Godt