Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'GESCHIEDENIS. 303
Ondertusfchen gebruikten die van Ororjhi;erj na
hetzelfde ijs, om zich bij verrasfing van
Vörden meester te maken; deze vesting ging clen i6fz*
poften December aan ons over, waarop de Mun-
iterfchen hier verfcheidene posten verlieten.
Met het nieuwe jaar begon dan ook de Staat
een weinig moed te fcheppen. Reeds in,het i/o-
rige had men meerder eensgezindheid tusfchen
de Regering en het volk befpeurd; Franki'ijk
en Engeland begonnen hunne eifchen te vermin-
deren, en onder bemiddeling van Zweden y^v.r^
er een Itiiftand van wapenen, voorgeflagen, dio
echter, zoowel als eene vredesonderhandeling
te Keulen, dewijl de bemiddelaars te veel op de
Franfche zijde waren, mislukte.
De Koning van Frankrijk misleidde na, door
eenen valfchen aanflag op Brusfel, de ons hel-
pende Spanjaarden , en floeg het beleg v6ór
MaastricliX, hetwelk hij zoodanig teisterde,
dat het zich fpoedig moest over^-even. Spanje^
hierdoor zijne Staten open ziende, floot een
naaawer verbond met den Staat, en verklaarde
aän Frankrijk openlijk den oorlog. Ten zelfden
da-i^e floot men een fubfidie-traktaat met den
Duitfchen Keizer, die aannam, 30,000 man te le-
veren. Onderwijl had de Prins NaardenvtxowtiTd^
en voegde zich bij den beroemden Oostenrijk-
fchcn veldheer montecuculi. Bonn, de hoofd-
Itad van het Keurvorltendom Keulen, werd bele-
gerd, en in vijf dagen veroverd, hetgeendeFran-
fchcn de mceatc van onze door hen bezett« steden
• deed