Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
no NED E R L A N D S G H E
Jaar lu ^^ onwaardige bedenkingen zonde opofferen-,
q-us „maar, zoo het vergaan moest, in de laatfte
iö.-i. „ verfchanfing met hetzelve zoude fneven."
Terwijl nu de pogingen Van den Prins op
Naaf den^ Woerden en Charlsrrrt ^ van Julij
tot 26 Augustus, mislukten, fl:ond^ de ftad Gronin-
gen tegen den ondernemeftden Bisfchop van Mun-
ter een beïeg uit, hetwelk die ftad- altijd tot
eer zal verftrekken. De dappere Kommandant
RABENHAUPT word aldaar met zijne manfchap
door burgers en ftudenten, ja door vrouwen en
kinderen zelfs, bijgeftaan. De Doopsgezinden,
die geene^ wapenen mogten dragen, bluschten
de bommen, zoodat de vijand, na een beleg
.van 38 dagen, de ftad verlaten moest. In Decem-
ber hierop volgende trok Luxembourg met een
leger van ii,o®o man over het ijs naar Holland ,
en wos reeds tot Z-wammerdamgen^devA^locn^iiy
door den «pkomenden dooi genoodzaakt werd
terug te trekken. Nu'echter moesten de dorpen
Zwammerdam en Bodegraven het misgelden; zij
werden door de terugtrekkende Franfchen ge-
heel verbrand, en de menfchen op de wreed-
aardigfte wijze mishandeld en vermoord, zoo-
dat men er onder befchaafde volkeren geen
voorbeeld van had; maar hetgene wij in onze
dagen door hunne naneven in het ongelukkige
Woerden heT»ben zien herhalen, en welke beide
daden in twee fchoolboeken, onder den naam
van Franfche Tirannsj bekend, ook voor de
jeugd vereeuwigd zijn.
Oh-