Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^ GESCHIEDENIS. 109
i
iVe en fchandc 7ijn gflcomen: immers rankheim , jf'
toen Schepen van den fJciag, die fommiy.e Ka-
pitcins had doen zweren de de'witten te doo- 167^.
den, ftierf in de i^evan^enis, toen hij tot de
doodfiraf veroordeeld was; deszelfs medepli^n-
I ge 'VERHOEF, die het eerst op de dear éer gé-'
v-angenis beukte, werd openlijk gegcefeld;de
eerlooze tigchelaar werd van zijn ambt, dat
'hij na zijne fchenddaad. bekleedde, ontzet, cn
nuMi zag hem in zijnen ouderdom op krukken
bedcleii; terwijl zijne ziel door naberouw ge-
folterd werd, en hij.bü nieniand erbanu'ir; vond.
> ■■ ,
Maar, firan wij luc: langer--bij^ dc^e treurige
gebeurtenis ftil, en vervolgen wij liever "den
draad der■ Gefchiedenis. ^
Ju onderftlheidene ' plaatfen hadden nu op
nieuws oproerige bewegingen plaats , zocdaf de
Ij'ins geiiiagtigd werd, om, des noods,'overal
de Regering te veranderen. Des« Vorst nu,
fchoon flechts 24 jaren oud, betoonde rèeds een
óorlogsbeieid, eene fchranderheid, voorzigii;:-
heid en fiandvastigheid, welke velen verbaasd
deden ftaan. Met verachting za^j hij op dc
eifchep van Frankrijk neder, wraakte de alge-
meene necrflagtigheid, beriep zich' op de menig-
vuldige hulpbronnen en den moed der Voorva-
deren; terwijl hij den vermetelen raad der En-
gelfche afgezanten , om zicii in de armen vaa
den Koning van Engeland te werpen , wanneer
zij hem de oppermagt aanboden, beantwoord-
de met .te zeggen: „ dat hij nooit het Vaderland
„ aan