Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 nederlandsche
Jaar 11» gevangen genomen en verhoord; 4och hij be-
tHRis- kende niets, fchoon men hem ook, gedurende
tus
167a. vier en een half uur, op de ijsfelijkfte wijze
pijnigde. Niettegenftaande zijne onfchuld, werd
hij van zijn ambt vervallen verklaard, en vpor
eeuwig gebannen. De eerlooze tïgchelaxb.
hiermede niet vergenoegd zijnde, zette nu het
gemeen tegen de beide broeders op 4 men lokte,
onder voorwendfel, dat zijn broeder hem ont-
boden had, den Raadpenfionaris mede naar de
gevangenpoort, cn naauwelijks was deze daar
aangekomen, {mex\ had de ruiterij , die hier do
wacht had, weten te verwijderen ,) of het ge-
pieen vloog naar de voorpoort, dwong den ci-
pier de deur te openen, en nu ftroomden dc ge-
weldenaars na^r boven, alwaar zij het broeder-
paar wreedaardig vermoordden, vervolgens na^r
beneden fleurden, aun eene wipgalg hingen cn
op de bcotachtigfte wijze nog hunne lijken
mishandelden , terwijl zelfs voorname perfonen
dit aanzagen! Zoodanig was het treurig 'einde
dezer mannen, van welke de eene zoo lang het
Vaderland met roem en wijsheid beftuurd had,
en hetwelk door den anderen herhaalde malen,
met gevaar van zijn leven, was verdedigd ge-
worden. Offchoon echter de Prins, dic den
volgenden dag in UGravenhage kwam, het ftraf-
f0n dezer fchenddaad afried , omdat zelfs voor-
nan>c pevfonen zich hieraan fchuldig gemaakt
hadden, is het etjiter merkwaardig, dat de
voprnaamfte bewerker» van dezelve tot armoe-
de