Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 neder.landsche
Waarmede begint het vijfde of laatfte tijdvak? —
Hoe vele jaren bevat het thans reeds?
Hoe worden de vooniaamlle omie inwoners dezes
Lands genoemd ?
Wat verüaat gij door het etlafid d^r Batavieren'^ —
Hoe groot was het? — Wat was het meer Flevof —
Wat is het nu?
Wanneer kwamen de Batavieren zich hier nederzet-
ten? — Van waar kwamen zij hier? — Zijn er ook
vóór dien tijd inwoners hier geweest? — Hoe noemt
men die?
Van waar kreeg nu dit 'eiland zijnen naam? — Van
waar komt de naam Batavieren^
Welke menfchen waren de Batavieren^ Welke
waren hunne deugden? — Welke was hunne klee-
ding? — Welke waren hunne bezighedon? — De oefe-
ningen der jeugd? — Hunne woningen? — Hunne fpij-
zen ?
Hoe werden hunne huwelijken gefloten? Wat deed
men met de kinderen? Welke was hunne Godsdienst? —
Van waar kregen zij afgodsbeelden? - Wie waren
hunne geleerden? — W-elke was hun regeringsvorm?
Bemoeiden de vrouwen zich ook met den oorlog?
Hoe waren hunne lijkplegti^hcden ?
Van waar kwamen de Frlezen'è — Welk Land be*
woonden zij ? ^ Wat is merkwaardig omtrent hunnen
inaam?
Wanneer, en onder welke aanvoerders, kwamen de
Romeinen hier te Lande? Wie waren de Rome'menl —
Waarom kwamen zij in dit Land? - Welk verbond flo-
ten de Roméinen met de Batavieren? — Wat was hier-
van