Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ GESCHIEDENIS. 107
der Goddelijke Voorzienigheid aanmerkten, jaar na
Th'ans kwamen, dewijl de Staten een verbond
met den Duitfchen Keizer gefloten hadden, do 1672.
Duitfche en Brandenbiirgfche hulptroepen op ons
Land aan, waardoor de Franichen verpligt wa-
ren , om dezelve tegen te trekken en het beleg
• yoov^s Hertogenbüsch op te breken, hetgeen toch
eenige bemoediging gaf.
Ondertusfchen bleef, nicttegenftaande de ver-
heffing van den Prins, de haat tegen de witt,
die terftond na het herftel van den Stadhouder zijn
ambt had nedergelegd, aanhouden , ja werd fteeds
grooter. Het regende fchimpfchriften en valfche
befchiildigingen tegen hem, en zijne verdedi-
ging, hoe krachtig ook gefteld, ja zelfs de vrij-
fpraak van gecommitteerde Raden , vonden gee-
nen ingang; men wilde zijn' geheelen onder-
gang, en bereikte dit door eene misdaad , welke
altijd eene vlek in onze Vaderlandfche Gefchie-
denis blijven zal, en die wij u, zoo kort moge-
lijk, cn alleen tot een voorbeeld willen mede-
" deden, hoe ver volksbcroeVten de menfchelijke
driften toomeloos bot doen vieren.
CtmNELis DE wiTT, broodet van den' Kaad-
penfionaris,- had de Akte tot vernietiging van
het Eeitwig Edü^t niet dan door üwang willen
teekenen; hierdoor meer en meer gehaat, werd
hij door zekeren willem 'i igciu^laar , een*
chirurgijn te Pierfhil cn be'kcndcn fchurk, be-
Icauldigd, eenen aanflag op het leven van den
Prins te hebben gcfmeed. Hierop werd c. de witt
ge-