Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. g e s c h i è d e n i s. . ïq3
éénen velddag tot Kapitein-Generaal yerheven. Jaar ^ni^
fchoon de meeste Gewesten en Staten hem dit ^^^ '
voor zijn leven wilden maken. De magt ter 4671.
zee was in goeden Aaat, doch die te land ber
vond zich in eenen zwakken toefland,
Ondertusfchen brak met het jaar 1672 de ftorm ifi^a*
los. Engeland begon al weder, vóór de oor-
logsverklaring, op onze Smirnafche vloot aan te
vallen, doch werd fpoedig afgeflagen; hoewel
wij hierbij den dapperen jan van nes cn Kapi-
tein DE HAAZE verloren. Veertien dagen hierna
verklaarden Frankrijk en Engeland beide, om
bijna nietsbeduidende of vergezochte redenen ,
ons den oorlog.
Terftond ging dan ook onze vloot, onder be-
ver van den Admiraal de ruiter, in zee, ont-
moette weldra die der vereenigde Franfche ea
EngeJfche bij Solebaat (*), en geraakte met de-
zelve in een hevig gevecht, waarvan (fchoon
de ■ ruiter niet eerder naar de Zeeuwfche kust
liep ,
(*) Deze baai, door brandt SouwlS' of Soulshaai
genoemd', en door onze vadeiiandfclie Gefchicdfcbrijvers
aldus nagefchreven , is op geene Nederlandfche of En-
gcHclic kaarten van het Kanaal bekend; het moet
lehay zyn, die op de kust van het Graaffchap Suffolk,
even bezuiden liet ftadjc Soathwold ^ ligt. Dit bl^kt te
meer, daar de Engelfchen, die zich ook hier dc over»
winning toefchreven , een hunner fregatten, ter gedach-
tenis van dien flag, Solehay noemden. Het is cchter,
in het voorbygaan, opmerkelijk, dat zg lUcnnaam nooit
aan ccn liiiicfchip gegeven hebben.
G 4
fm