Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. ipi
Als een nieuw blijk van het verftand van den Jaar na
Raadpenfionaris de witt, mag voorzeker ge-^J","'
noemd worden, dat hij in de maand Januarij, in 1668.
den tijd van vier dagen, met Groot - Brittanje
twee verbonden wist te fluiten , van welke het
eene diende, om den vrede tusfchen Spanje en
FrankrijktQ bevorderen , waartoe toe-
trad , en daarom ook de Triple-JiHantie ^enoetné.
werd. De Raadpenfionaris werd nu op nieuws voor
vijf jaren verkozen , en zijne dienftcn werden door
de Staten beloond. Korten tijd hierna werd dc
vrede ook door bemiddeling van ons Land tus-
fchen Spanje en Frankrijk te Aken geteekend;
dan, juist het deel, hetwelk wij in het bewer-
ken van dezen vrede gehad hadden, aU ook het
fluiten der Triple-Alliantie y was oorzaak van ver-
wijdering tusfchen ons Land en Frankrijk, Eerst
zocht de Koning de witt van het drievoudige
verbond af te trakken ; doch dit mislukte : ook
du was het geval in Zweden. In Engeland ech-
ter, alwaar hij, toen zijn afgezant niets uit-
regtte, de Hertogin van Orleans^ zuster van ka-
rel H, gebruikte, fiaagde hij, daar deze Vorstin
dien verkwistenden Vorst, door middel van on-
derftandgelden , in l6l<3 tot een verbond met Frank-
rijk overhaalde, ten einde ons Land ter zee en
te land te beoorlogen, en het alsdan onder-
ling te verdeelen. Ook Zweden en rerfchei-
dcne Duitfche Staten werden nu gewonnen, en
de Keizer zelfs tot onzijdig blijven overge-
ïwald. Den Keurvorst van Brandenburg echter
G 3 kon