Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
N E D E L A. N D S C IT E
Janr naUtrecht^ O^'erijsfe!^ Zufp'-en Vrt S'
TUS land waren groeten kels in 's viianis lijnden.
In dien tij l werd Prir.s wïllkm de ('Oi-dó tot
Stadhouder enz. verheven , en o'nze zaken ra-
i
men aiiengskcns een' giiuiligen i;cer, tordac
de vrede e:.ll'U^n wtrd.
Ond'ertusfc.li'eii w'iis do -oorlog met; Pji^^elan^i
nog niet geein^aigd, of oen nieuvve bc-drci^de
156;-. ons, daar de Koning vn.n i'rcw'irijk op het on-
verwachtst'in Spaa^^Jc/i:' viel, en,
dezelve zeer verzwiiltt ^n bijna.zoader kvij^s-
^ volk zijndo', er buitengemeen groote'veroverin-
gen in maakte., waarom men dus onze grenzen
mocat voorzien , cn een leger tc velde brenj^cn.
Bij het verkiezan van een legerhoofd, mnest
natuurlijk de jonge Prins weder in aainnerlsing
komen. Men was wel genegen, hem het be-
^-wind over het leger te geven, inain* n'et, om
Jqem zoo veel invloed in de reüfeviiig toe tefiaar..
Hierom werd er, 7oo men meende, door bewer-
king vau den KandpenHnnaris, beïloton , oin het
Ivapitein-Generaalfcliap van het Stadlioudev
af te fciieiden, hetwelk, het Eeifw'ff ge-
noemd , eerst bij Holland^ en jirderiiajid ock l^ij
de overig«? Provinciën , nnrlïf^nömon v.'cro , en
tevens de witt nieuwe vijahdcn' berokkeiidc^rte
meer, daar nu ook de jonge,Prins het opperbe-
vel over het leger niet ontving, maar zullcs aan
jOHAN MAURys VAN NASSAU, 'cu deu Diiitfchcr
PAULUS wüRTZ, werd toevertrouwd.
Als