Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'GESCHIEDENIS. 291
nietigd .werd, echter eene meer voordeeligeJ''ar »1
.. . • . . cmris"
•wijziging onderging. tus.
Maar korten tijd daarna kwamen wij weder
in oorlog met lodewijk den veertienden
ning van Frankrijk ^ -w^zxm Engeland., Keu-
len en Munfler zich mede mengden (♦).
Cornelis de witt werd door den eerloo-1672.
zen tlgchelaar, een' chirurgijn te Piershil,
befchuldigd, en kort daarna met zijnen braven
broeder erbarmelijk vermoord , gelijk monde^
ling omftandiger verdient verhaald te worden,
opdat men daaruit leere, tot welke verfoeijC'
lijke daden partijzucht, vooroordeel en drift
den mensch brengen kunnen. Hier voeg ik
flechts bij, dat de meineedige tigchelaau,
in zijnen hoogen en gebrekkigen ouderdom,
van elk veracht, zijn brood liep bedelen, en ^
meermalen bekende, dat hij de witt valfche-
ilijk befchuldigd had, en oorzaak van het on-
I gelukkig omkomen der twee broeders geweest
was.
Wij verloren in dezen oorlog veel. Gelder*
land ^
C*) In 1672 werden door j. van deW hüviibn , le
^mßcrdatn , de' ftadshnwains cn flangbnndipiiiteB uitje-
ijvonde«.
G 2