Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
pi nederlands c. he
Jtar nader Britfche vloot. Hier verbranddjen ï^ij 3 En)^
TUS gelfche fchepen, en verov'erden d^e C/i^jr-.
/ff^^ een- zeer groot fchip,- dat door', tk^t volk
verlaten was. Iets hooger opgezeild4: verbrand-
den zij te Upnors nog ddc oorlogsfchepen; ter-
wijl de Engelfchen zelfs te fVpoMck negen, en
te Blackwell vier fchepen vernielden. Overal
heerschte er te Londen fchrik; reeds vlugtte
men zonder te weten waarheen, en hadden de
onzen toen hunne overwinning voortgezet, zij
zouden Londen bereikt en al de fchepen- op de
reede verbrand hebben; dan, zij keerden nu naar
Portsmouth^ Plymouth^ Harwich enzv., overal
fchrik verfpreidende, „Indien" (gelijk een ge-
achf-Schrijver zegt) ,/de Franfchen ons toen,
„.volgens het verdrag, verder bijgeftaan hadden,
„ zoude "men voor jaren lang der Britfche zee-
„ magt eeneu gevoeliger! knak gegeven heb-
„ ben." Deze togt had :0ns niet meer dan 150
man gekost; algemeen- was de yreugde over de-
zie overwinning. De H^er DE wxTï .en de beide
Admitpals werden met ffe»en gouden kop, be-
fchonken, terwijl VAN BRAKEL en anderen mede
zeer vereerende belöoningen ontvingen,
r Niv werden de Engelfchen handelbaarder ,
zoodat reeds op den jiften Julij de , vrede ge-
floten werd, waarbij wij wel N}euw-.Nederland^
nu :.Ne.w.r7:orky in. HoordeJmerlka^ , verloren:
-.^^mindméy dat door eeuige Zeeuwen ver-
overd was, en |het eiland ^Poul.eron behielden;
terwijl :de Akte van cbjdmwex-l wel nii;t ver-
«ie-