Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
g. esc mi-E V V, :< i s. .: 97
bleef, ert eerst in October >binnen kwam. tDoor
CHRIS«'
) dezen brand, ^xrhter, f^henen de Engelfchen meer tus
j naar vrede-te hooren, naar welken wij oo-k vet-r
langdc^i; 'Om deze reden begon men dan in:het
volgende jaar, onder ^bemiddeling van den Ko-1ÖÖ7.
1 ning van Zweden^ eenen vredeshandel, £ch<?oji
i de Staten in geenen ftilftand van wapenen ter
i »ee wilden toeftemmen, daar de witt nu een
ander plan beraamd had, hetwelk, tot den on-
veranderlij-ken roem van ons Vaderland, zoowel
i als van den grooten de ruiter en andere zee-
helden, op de nitmnntendfte wijze werd uitge-
voerd, on de Engelfchen tot den vrede dwong.
Op den éden Junij, nav^ielijk, liep onze .vloot
op nieuws, onder den 'Admiraal de ruiter, in
zee; de Heer corneus de witt, broeds van
den Raadpenfionaris, was gevolmagtigde der
Staten op de vloot; -het doel werd volkomen
geheim gehouden ; de Kofling van' Jingeland
heefde zorgeloos, en v-erwachtte niets van onze
dapperen. Deze zeilden inoedig naar de Eftgei*
fche kust; de Luitenant-Admiraal van -GBNT-had
met zijn fmaldeel de vooxhoede; zij -llevenden
éewTheems op, namen^^dö (chmsSkeernesf in,-en
fchoon er eene keten orer den vtoed gefpannen
was, wélke door z.es fchepen^n twee batterijen
verdedigd werd, werden de 'ïNederlanders niet
weerhouden. Kapitein van brakel zeilde moe-
dig over dezelve, «ara ce'n Engelsch fregat, en
werd door de anderen'.gevx)l^d : en zoO'bereiJct
men Oiattmn^ -de voornaamfte - verzamelplaat»
G der