Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 ERLANDSCHE
"ïjar Tia omtrent 800 dooden ; terwijl wij 1150 gekwet-
'jr-s^' ^^^^ verbrande fchepen telden,
öjóö. Spoedig echter kwamen de vleten weder in
zee, en raakten op den 4den Augustus voor den
mond van den Theems andermaal aan elkander.
' Twee dagen ilreed de iiui:er weder met leeu-
wenmoed; de Luitenant-Admiraals jan evert-
sen en tjerk hiddes de vries, gelijk ook de
£chout-bij nacht 'thoen, fneuvelden. Door de
onbegrijpelijke werkeloosheid echter van cork.
TROWP, die hierom ook van zijn ambt ontzet
werd, moest de ruiter wijken, en de Engel-
fchcn, fchoon vier tegen twee fchepen verloren
hebbende, behielden de zee, waarover de rui-
ter zoo verdrietig was, dat hij naar den dood
verlangde, nicttegenftaande de Franfchen zijnen
mannelijken aftogt ten hoogfte prezen. Nog ia
dezelfde maand liep de vloot op nieuws uh;
doch de Engelfchcn ontweken dezelve, en ver-
der werd zij door ftorm en ziekte belet, werk-
zaam te zijn, fchoon zij op de tijding van den
brand te honden (*) nog eenigen tijd in zee
bleef,
%
f*) Deze braud, waarvan men dc oorzaak nog niet
weet, begon den sden September 16Ö6, nadat in het
vorige jaar eene pest bier wel 100,000 inonfchcn had
weggefteepten duurde lïrie da^en cn drie nachten.
i.-ï,ooo huizen en óoo ftraten werden eene prooi der
viammen , cn men leest, dat T^,coo huizen te gelijk in
den l)r.ind ftonden, en naen dc wolken van rook 15
uïcn ver in het rond zien kon.