Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis.
95
'deloos fchoot en tot wijken bragt, maar zeker J^j'^^^JI]*
niet één der'fehepen zoude hebben laten ontko-tus
men, indien op den derden dag de Admiraal Ro-
bert niet te hunner hulpe was gekomen. Nu
begon de ftnjd op nieuws , en fchoon de onzen
-jiloo;- vermoeidheid uitgeput waren , bragten zij
evenwel ook deze versch aangekomene fehepen
tot zwijgen, en joegen hen naar hunne kusten.
De Engelfchen verloren hierbij 23 fehepen,
waarvan er zes in ons Vaderland opgebragt wer-
|den, vijf a zes duizend dooden, onder welke de
Admiraals barklai en mings; drie duizend
gevangenen, onder welke de Admiraal askue,
:die tot aan den vrede op Loeveßetn gebragt
'^Iwerd, terwijl zij niet één fchip, en flechts wei-
nlnige gevangenen, van ons bekomen hadden. Ech-
ter betreurden wij het verlies van den Luite-
nant-Admiraal cornelis evertsen (♦), den Vice-
lAdmiraal abraham van der hulst, den Schout-
ibij-nacht stakhouwer, nog zes Kapiteins en
i om-
(*) TrcfTend was het verzoek van den ouderen broc-
Idci' van dezen Admiraal, jan evertsen, bij deze gc-
|lcgcnhe:d, aan de Staten vau Zeeland, „ om, name-
lijk, als Luitenant-Admiraal der Provincie het Va-
derland weder tc dienen, wcnfchende zyn leven voor
het Gemeenebest öp te oiTeren, gelqk zyn vader,
vier vnn zijne broeders, cn een van zyne zonen,
„|die alle het goluk gehad hadden, ih verfchillende
zeegevechten voor deu Staat, op het bed van eer te
fteiwen."