Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 NEDERLANDSCïiE
Jaar na Deze vloot werd echter door ftorm vér»
rj.^^ ' flrooid, en had dus dit jaar geene gelegen-
1ÖÖ5. heid , om zich met den vijand te meten. Ook
werd er te vergeefs aan een hèrftei,van den vre-
de gewerkt; maar integendeel verklaarde dè
Bisfehop van waarfchijnlijk door ka-
rel II opgehitst, aan onze Staten den oorlog,
omdat zij zich in de Oost-Vriefche zaken gn-
mengd hadden. Hij nam fpoedig Lochstn, Bcrrku"
lo, Deutichem^ Wildenborg^ enzv, in, en rukte in
Drenthe j doch werd door Prins joan maurits,
die voor dezen veldtogt tot legerhoofd verko-
zen was , in Groningen geRuit. Met dezen veld-
togt liep ook de oorlog ten einde, terwijl in
April des jaars 1666 de vrede te Kleef gelloten
werd.
Miet zoo gsmakkclijk ging het ter zee, al-
waar op en na den elfdbn de vermaarde drie-
daagfche zeefiag tegen robert en monk (albe-
marle) geleverd werd. In dezen ftrijd behaal-
den enze zeelieden, cn vooral onze dappere de
ruiter, grooten roem, daar hij de geheele
vloot ónder albermarle niet alleen geheel red-
de-
flcclits op 10 Rrcken van het kompas in zee kon'"gaau#
De witt, wien liet dralen der vloot door tegenwind
verdroot, -en' die iu de wis« cn ftuurmanskunst zeer er-
varen wjis, bewees, met liet dieplood in de liand, dat
zulks met 28 ftreken kunde gcfchieden, cn bragt dc
vloot \ncx een' Z. Z. W. wind in zee.