Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'GESCHIEDENIS.
285
eene pestkoorts, welke bijzonder te Amferdam'S^'^'^
een aanziefilijk getal menfchen weglleepte. tiis'^"
De Staten zochten nu wel bij Frankrijk ^ rol-1ÖJ5.
gens een gefloten tractaat, hulp; doch dit trok
zich terug, gelijk ook Denemark?*! ^ dat, nog
niet lang geleden, door onzen Staat geholpen
was, alsmede Zweden: zoodat de Staat op zich
zeiven den oorlog moest beginnen. De Admiraal
•WASSENAAR, Ilccr van Obdam, werd met eene vloot
in zee gezonden, welke reeds op den i3den ]u-
nij met de Engelfchcn, onder den Hertog v^r
york, flaags raakte. In dezen flag vloog, juist
toen onze dappere Admiraal met zijn geha-
vend fchip dat van den Hertog van york wilde
aan boord klampen, zijn fchip in de luclu, waar-
door de andere fclicpen dc tUigt naar TespJ na-
men, en wij zoowel den Admiraal, als den Lui-
tenant-Admiraal KORTENAAR verloren; terwijl
.dit treffend verlies het nog fmeulend vuur vaii
oproer op nieuws deed ontbranden. Gelukkig
kwam nu de ruiter, die den Engelfchcn orit-
fnapt was, terug; hij werd tot vlootvoogd ^an-
gelteld, hetgene de Admiraal corneli^ tromp,
ijoon van m h. tromp , die minder voor de te-
genwoordige Regering gezind was , zeer kwalijk
nam, »doch hetgene vooral, toen de Raadpen-
fionaris zelf de vloot mede uit Tesfel had ge-
bragt, de hoop cp eenen guniligen keer deed
herleven (*),
De-
(♦) Mfi;n had tot Jicn ti^i toe gebofJ, dat in;n'
■ Hechts