Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ -
i02 NEDERLANDSCHE
Jaar nr. Thans verwekte de bloei van onzen han-
Ciiiws' del op nieuws den naijver der Engelfchen,
zoodat weidra het Parlement den Koning , die
heimelijk oiis Land, vooral om het niet be-
vorderen van den Prins~, eenen wrok toedroeg,
verklaarde, dat de beleedigingen , welke de
Engelfche handel van de Hollanders leed, een
der grootfte hinderpalen van denzelven was;
terwijl tevens Frankrijk het geraden vond, om
des te beter zijn plan op de Spaanfche Neder^
landen te volvoeren, onzen Staat handen vol
werk te geven, en dus de Engelfchen tegen ons
op te zetten. Deze mi begonnen met vijande-
lijkiieden vóór de oorlogsverklaring, en zonden,
eene vloot, onder den Ridder holmes, naar de
Kust Guinea, naar Nleuvj'Nederland,{*) Tw
bago en Ooree, waar zij alle Nederlandfche,be-
zittingen wegnamen, welke de ruiter echter,
die even zoo fdl hun nagezonden was, (zoo-
dat zelfs fommige leden van den Sta;it er niets van
wisten ,) hun grootlïendecls fpoedig v/eder ont-
rukte. Nu meenden de Engelfchen door dezen
togt zeer beleedii^d te zijn; zij bragten terftond
- alle Nederlandfche fcliepen , onder anderen wei
130 uit eene vloot van Bordeaux, op, doch
werden door de Srairnafche vloot heerlijk ont-
vangen. In het be^iii des volgenden jaars
volgde de oorlogsverklaring, van welke zij
ons dc oorzaak noemden; en hierbij kwam nog
eene'
(*) Thans tic Prov. Nleu%v Tork cn omliggende lan-
den ii: I\oord'Amey:rji^
1^(5,