Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 NEDERLANDSCïiE
Jnar niter Olwa bij Dantzig ^ en de vrede werd ge-
teekend. Thans werd het Deenfche grondge-
i6óo. bied ontruimd, en deszelfs Koning, frederik
III, tot onbepaald rijksmonarch verheven zijn-,
de, verhief de ruiter tot den adelftand; en
voor ons Vaderland was het niet weinig eer,
zulk een' beflisfenden invloed in dezen krijg
gehad te hebben.
Inmiddels was de vrede tusfehen Frank-
rijk en Spanje gefloten, en de ons nijdige
CROMWELL, door onophoudelijke onrust gefol-
terd, overleden. .Engeland riep, na eenige om-
wentelingen, Koning karel II, zoon van den
onthoofden Koning karel I, die zoo lang te
Breda gewoond had, met den ouden regerings-
vorm terug, die nu te Scheveningen fcheep ging ,
om naar zijn Rijk terug te keeren, nadat zijn
verblijf alhier den Staat wel negen tonnen
gouds gekost had, waarvoor hij ons, zoowel
als voor de zoo lang gunftig verleende fchuil-
plaats, met een' geduchten oorlog bedankte.
Hij beval, bij zijn verblijf, zijnen neef, den
jongen Prins van Oranje, benevens zijne moe-
der, ernftig den Staten aan, gelijk hij ook de
i66i. verheffing van zijnen neef tot een artikel van
het verdrag, dat men naderhand met hem floot,
wilde hebben ; terwijl men een meer voordee-
lig verbond met Frankrijk aanging. In dat jaar
werd ook de vrede met Portugal, op voorwaar-
de, dat deze Staat ons Vaderland 8 millioenen
gulden voor 5r^z;/;ezoude uitkeeren, geteekend.
On-